آرشیو مطالب : ربات

تسهیل فرایند خون گیری؛

این ربات بی دردسر از شما آزمایش خون می گیرد

این ربات بی دردسر از شما آزمایش خون می گیرد

تصاویر یك شركت ربات سازی، تولید رباتهای انسان نمای سخنگو

تصاویر یك شركت ربات سازی، تولید رباتهای انسان نمای سخنگو

ربات نقاش ساخته شد!

ربات نقاش ساخته شد!
با ایمنی و دقت بالا؛

پاكسازی كارخانه های اورانیوم با ربات محققان ایرانی

پاكسازی كارخانه های اورانیوم با ربات محققان ایرانی
ستاری تأكید كرد:

مشكلات بازار در حوزه تكنولوژی بررسی می گردد

مشكلات بازار در حوزه تكنولوژی بررسی می گردد
به همت پژوهشگر ایرانی محقق شد؛

ربات آتش نشان به كمك حوادث می آید

ربات آتش نشان به كمك حوادث می آید
به طول ۱.۹ متر؛

ساخت ربات بسكتبالیست توسط شركت تویوتا

ساخت ربات بسكتبالیست توسط شركت تویوتا
آتی جو

آتی جو