آرشیو مطالب : شركت

اتحادیه اروپا، گوگل را در دادگاه به چالش می كشد

اتحادیه اروپا، گوگل را در دادگاه به چالش می كشد

كنترل یك ماشین با دسته ایكس باكس!

كنترل یك ماشین با دسته ایكس باكس!

خرید ملك در گرجستان

خرید ملك در گرجستان

معتمدی: تعداد مراكز دانش بنیان دانشگاه امیركبیر به 123 رسید

معتمدی: تعداد مراكز دانش بنیان دانشگاه امیركبیر به 123 رسید

ایران ظرفیت تولید 10هزار شركت دانش بنیان را دارد

ایران ظرفیت تولید 10هزار شركت دانش بنیان را دارد

500 نخبه در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است

500 نخبه در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است
توسط صندوق نوآوری و شكوفایی؛

كارخانه تولید ۳ داروی نوتركیب راه اندازی می گردد

كارخانه تولید ۳ داروی نوتركیب راه اندازی می گردد

اقامت گرجستان بدون سرمایه گذاری

اقامت گرجستان بدون سرمایه گذاری

كفش گیاهی كتان و ذرت از راه رسید

كفش گیاهی كتان و ذرت از راه رسید

نمایندگی ماشین های اداری در تهران

نمایندگی ماشین های اداری در تهران
آتی جو

آتی جو