آرشیو مطالب : موسیقی


كلاهبرداری پویان مختاری چگونه صورت گرفت

كلاهبرداری پویان مختاری چگونه صورت گرفت
در برزیل؛

دستكش بیونیك قدرت انگشتان یك پیانیست را احیا كرد

دستكش بیونیك قدرت انگشتان یك پیانیست را احیا كرد

لباسی برای شنیدن موسیقی!

لباسی برای شنیدن موسیقی!

تبلت جدید آمازون با سرعت و عمر باتری بالا

تبلت جدید آمازون با سرعت و عمر باتری بالا
در پایان سال ۹۶ رقم خورد

۷۰ درصد كاربرداینترنت برای خانوارها حضور در شبكه های اجتماعی است

۷۰ درصد كاربرداینترنت برای خانوارها حضور در شبكه های اجتماعی است

موسیقی غذای جسم و روان

موسیقی غذای جسم و روان
آتی جو

آتی جو