آرشیو مطالب : هواپیما

صندلی هواپیماها هوشمند می شوند

صندلی هواپیماها هوشمند می شوند

ماموریت جدید ناسا امروز آغاز می گردد

ماموریت جدید ناسا امروز آغاز می گردد
در سومین آزمایش؛

هواپیمای فضایی به ارتفاع ۴۶۵۰۰ فوتی زمین رفت

هواپیمای فضایی به ارتفاع ۴۶۵۰۰ فوتی زمین رفت

ایران به فن آوری ارابه فرود ایرباس دست یافت

ایران به فن آوری ارابه فرود ایرباس دست یافت
برای اولین بار؛

پرواز موفقیت آمیز هواپیمایی با بزرگترین موتور جت دنیا

پرواز موفقیت آمیز هواپیمایی با بزرگترین موتور جت دنیا

تولید هواپیمای ضد صاعقه

تولید هواپیمای ضد صاعقه
آتی جو

آتی جو