سازمان فناوری اطلاعات ایران دنبال می كند

احداث صندوق پژوهش و فناوری جامع برای كمك به استارتاپ ها

احداث صندوق پژوهش و فناوری جامع برای كمك به استارتاپ ها

آتی جو: معاون جدید سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این كه در دوره جدید، این معاونت به دنبال انتقال توانمندسازی و تسهیل گری به مناطق دیگر كشور است، اظهار داشت: همین طور احداث صندوق پژوهش و فناوری جامع را برای كمك به استارتاپ ها مد نظر داریم.


به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، هدف سازمان فناوری اطلاعات توسعه كاربردهایICT و خدمات مبتنی بر آن در بخش خصوصی و دولتی است و مقرر است با تاكید بر دانش، داده و تجربه زندگی راحت تری را برای شهروندان فراهم كند؛ معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات این سازمان باز در همین راستا قدم برمی دارد.

**عنصر كلیدی امید
در ورای تمام تصمیماتی كه مدیر یك مجموعه اتخاذ می كند، یك انتظار نهفته است. انتظاری كه پشت سیاست های «سید سروش قاضی نوری» معاون جدید سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات وجود دارد، «امید» است. نیرویی كه سخت ترین چرخ ها را وادار به گردش می كند.
قاضی نوری در گفتگو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: «قبل از هر چیز ما با سیاست های جدیدی كه در معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات داریم، دنبال عنصر كلیدی امید هستیم. اگر امید باشد بقیه چیزها حول آن عنصر جمع خواهند شد. انتظار ما از سیاست هایی كه برای معاونت در نظر گرفته ایم این است كه تلاش ما موجب شود امیدواری افزایش پیدا كند. اگر جوان ما از پیدا كردن شغل نا امید شود، اگر كاسب ما از كسب و كار نا امید شود، اگر آدم ها از تلاش نا امید شوند، اگر استاد و معلم ما از این كه بتواند نیروی خوب تربیت كند نا امید شد، اگر شهروند ما از گرفتن خدمات خوب و شفافیت در حاكمیت نا امید شد، عواقب بدی خواهد داشت.»
« چرا شهروند ما نباید به این كه ایران بهترین جا جهت زندگی است امید نداشته باشد. انتظار ما از سیاست هایی كه برای معاونت در نظر گرفته ایم این است كه تلاش ما موجب شود امیدواری افزایش پیدا كند، امیدواری ناشی از خدمتی كه موجب رفاه و شفافیت بیشتر شود. اگر همه چیز شفاف باشد، امید مردم روز به روز بیشتر میگردد. اما اگر فضا مبهم شود و مردم احساس كنند، نمی توان به زندگی بهتر امید داشت. پس درست است كه ما سازمان فناوری اطلاعات هستیم و با فن و فناوری سر و كار داریم، اما فن را در خدمت رفاه و امید جامعه می خواهیم.»

**یافتن خلاءها
قاضی نوری درباب تسهیل فعالیت كسب و كارهای نوپای در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات گفت: در اكوسیستم استارتاپ ها بازیگران متنوعی وجود دارند و كارهای متنوعی انجام شده است. بخش خصوصی باز در این حوزه فعال است اما یك جاهایی خلاهایی وجود دارد. پس نقش ما بعنوان سازمان فناوری اطلاعات، توسعه كاربرد فناوری اطلاعات در زندگی مردم كشور است.
یكی از مجموعه هایی كه سازمان فناوری اطلاعات در حوزه تسهیل كسب و كارهای مبتنی بر IT انجام داده، راه اندازی مركز توانمندسازی و تسهیلگری كسب و كارهای نوپاست: « در دوره جدید اهتمام داریم تمركز در حوزه توانمندسازی و تسهیل گری را به مناطق دیگر كشور ببریم و از تمركز این سوژه در تهران كم نماییم. هر چند در گذشته باز این كار انجام شده، اما در سیاست های جدید این معاونت، ما كشور را به پنج منطقه تقسیم كرده ایم و در همین راستا مناقصه ای برگزار شده است. بر طبق این مناقصه مقرر است پنج پیمانكار برای این كه فعالیت مربوط به فرآیند تهسیلگری و توانمندسازی را در پنج منطقه در استان ها انجام دهند شناسایی شوند. این تغییر اولیه ای است كه در این خصوص مركز توانمندسازی و تسهیلگری سازمان فناوری انجام شده و امیدواریم رونقی به كار شهرستان ها بدهد.»
وی توضیح داد: خیلی از خدمات در تهران به شكل هایی وجود دارند و نمایش می شوند. بخش خصوصی در بعضی مواقع خدماتی را نمایش می دهد. جایی كه این خدمات به خوبی نمایش شده باشد، ما انگیزه ای برای ورود به آن بخش نداریم و حتی تمایلی به این كه رقیب یك بخش دیگر دولتی شویم، نداریم. چون این ورود موجب دوباره كاری میگردد. ما تلاش كردیم تمركز خودرا به آن بخش از توانمندسازی متمركز نماییم كه هنوز خلاهایی در آن دیده میگردد. هم اكنون روند اداری مربوط به شناسایی پیمانكاران برای برگزاری مناقصه در حال اجراست و باید منتظر نتیجه ماند.

**نیازهای سرمایه ای
یكی از بحث هایی كه سازمان فناوری اطلاعات به آن ورود كرده، به نیازهای سرمایه ای استارت آپ ها مربوط می شود: «زمانی كه استعدادهای حوزه استارت آپ شناسایی می شوند در حقیقت جوانه هایی سبز می شوند. این جوانه ها نیاز به حمایت های مختلف دارند. نیاز دارند شتابدهنده ها و مراكز رشد از آنها حمایت كنند. پس از آن است كه بلافاصله درگیر مسئله سرمایه گذاری می شوند. این سرمایه باید از محل های مختلفی تامین گردد و ما كمك می نماییم كه وضعیت صنعت سرمایه گذاری ریسك پذیر در حوزه ICT وضعیت بهتر و قابل قبول تری شود.»

**شكل گیری صندوق های پژوهش و فناوری
استارت آپ ها در بخش های مختلف نیازهای سرمایه ای مختلف دارند. بخشی از این نیازها خاص تر به حوزه فناوری اطلاعات برمی گردد: «قبلا فعالیت هایی مانند استفاده از وجوه اداره شده، وام، فعالیت های تشویقی، اشتغال روستایی در این حوزه انجام شده و كماكان باز ادامه دارند. در كنار بخش خصوصی، ما باز تمام تلاش مان را به كار می گیریم تا در مواردی كه نیاز به سرمایه گذاری ریسك پذیر است با همكاری صندوق نوآوری و شكوفایی این حوزه را توسعه دهیم و بازیگرانی را كه می توانیم برای شكل گیری یك یا چند صدوق، گرد هم اوریم. ما این جا باز نقش تسهیلگری داریم و آقای مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات، حمایت های خوبی در این حوزه كرده اند و در آینده نزدیك با مشاركت پست بانك و چند شریك دیگر آغازین صندوق را شكل خواهیم داد.»
وی درباب فعالیت هایی كه مقرر است در حوزه نیازهای سرمایه های استارت آپ ها صورت گیرد اظهار داشت: «در نظر داریم یك صندوق پژوهش و فناوری جامع، با هدف سرمایه گذاری ریسك پذیر و انواع دیگر سرمایه گذاری ها روی شركت های نوپا حوزه ICT راه اندازی نماییم. البته صندوق در ابتدا امكان دارد به مسائلی مانند استارتاپ های حوزه دولت الكترونیك، استارتاپ های حوزه مالی و فین تك توجه ویژه ای داشته باشد ولی الزاما محدود به این ها نخواهد بود و صندوق های بعدی به همین ترتیب تشكیل خواهد شد.»

**استفاده از دیتا بیس ها
«استارت آپ های ما نیازمند استفاده از دیتا بیس ها و اطلاعات دولتی هستند. یكی از نقاط تمركز ما در دوره جدید این است كه بتوانیم داده های عمومی به نفع مردم را آزاد نماییم و در اختیار آنها بگذاریم. این به نفع مردم آزاد كردن است یعنی این كه من بتوانم از امكاناتی كه همین الان در بخش دولتی وجود دارد و متعلق به تمام مردم ایران است استفاده كنم.»
قاضی نوری با این توضیح در ادامه می گوید: «دیتا بیس ها می تواند موجب شكل گیری استارت آپ ها شوند. به این شكل كه بتوانند برمبنای دیتا بیسی كه در دسترس شان است سرویس تعریف كنند. ما اهتمام در تسهیل این روند داریم چونكه به واسطه آن بیزینس های جدیدی به وجود خواهند آمد.»
او با یك مثال به توضیح كسب و كارهایی پرداخت كه می تواند با استفاده از دیتا بیس ها شكل بگیرد: «اپلیكیشن های زیادی در حوزه فین تك و پرداخت شكل گرفته اند. اگر این ها بتوانند با رعایت حریم خصوصی افراد به بخش عمومی داده های ثبت احوال دسترسی پیدا كنند و كارشان را گسترش دهند چه اشكالی دارد؟
به گفته قاضی نوری، شهرداری تهران فعالیت های بسیار خوبی در این حوزه داشته و می توان گفت از گلوگاه هایی است كه اگر وارد میدان نشود این مسئله ابتر خواهد ماند. اطلاعات مربوط به نقشه و اتوبوسرانی مربوط به شهرداری است. اگر این اطلاعات با حفظ حریم خصوصی افراد آزاد شود، می تواند زندگی شهروندان را بعنوان یك كاربر متحول كند. از جانب دیگر می تواند موجب احداث یك كسب و كار عالی شود برای آنها كه استعداد استفاده از این داده ها را به بهترین شكل دارند. علاوه بر این دو، در آینده می توان برمبنای تراكنشی كه در این استارت آپ ها و اپلیكیشن ها وجود دارد منافع اقتصادی باز به دست آورد.
وی در ادامه درباب منافع دیتابیس ها برای گروه های مختلف اظهار داشت: «ما سال هاست می گوییم چرا نقشه، جستجوگر و پیام رسان بومی نداریم؟ در این حوزه دو رویكرد وجود دارد. یك رویكرد حذفی كه رقیب خارجی را بگیریم و ببندیم و محدود نماییم و داخلی ها را با هم ادغام نماییم و نقشه بومی و ملی درست نماییم كه حاصلش میگردد یك محصول غیررقابتی و بی كیفیت كه مردم باز از آن راضی نیستند. رویكرد دیگر این كه بپذیریم رقیب خارجی وجود دارد ولی ما چنان بستر را فراهم می نماییم كه نقشه های بومی تهیه شوند و حتی به رقابت با هم بپردازند و در آینده شرایطی به قدری پیشرفت كنند كه رقیب نمونه خارجی شان شوند.»

**اطلاعات برای همه
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات درباب انحصاری كه گاهی اوقات در نمایش داده ها اتفاق می افتد، اظهار داشت: «پیشنهاد ما بعنوان سازمان فناوری اطلاعات این است كه داده های عمومی و قابل انتشار در دسترس همه قرار بگیرد و انحصاری در این خصوص احداث نشود. اگر استفاده از داده های یك سازمان مجاز است، باید این مجوز برای همه صادر شود، نه اینكه در انحصار گروهی خاص باشد. این سیاستی است كه ما به جد آنرا دنبال می نماییم و اجازه نمی دهیم كه انحصاری احداث شود».
«ما معتقد هستیم فضای رقابت در این عرصه می تواند ما را در بازار رقابت دنیا نگه دارد. اگر محیط كاری را مانند گلخانه ای درست نماییم و انتظار داشته باشیم، محصول ما در عرصه جهانی مطرح شود و دوام بیاورد، این اتفاق رخ نخواهد داد. ما باید استارت آپ ها را به سطحی از توانمندی برسانیم كه با نمونه های خارجی خودشان در رقابت باشند. شاید ما نتوانیم با گوگل مپ رقابت نماییم، اما می توانیم با استفاده از اطلاعات بومی برای شهروند ایرانی، چنان مزیتی احداث نماییم كه به یك رقیب جدی تبدیل شویم. فضا نباید به این شكل باشد كه بگوییم ما تلگرام را می بندیم تا یك اپلیكیشن داخلی بتواند رشد كند. گاهی با این شكل از حمایت حساب نشده به اپلیكیشن های داخلی آزار می زنیم و اعتماد كاربر را نسبت به آن از بین می بریم. ما در سازمان اعتقاد داریم كه حمایت باید حساب شده باشد، رقابتی باشد، نباید انحصاری برای یك عده خاص باشد، شرایط رقابت باید برابر باشد.»
قاضی نوری افزود: غیر از نقشه می توان به جستجوگر بومی هم فكر كرد. اگر بخواهیم یك جستجوگر قابل رقابت با گوگل درست نماییم، شاید هیچ وقت به نتیجه نرسیم، اما اگر در حوزه ای موتور جستجویی بسازیم كه گوگل در آن حوزه سرویس مناسبی نمی دهد موفق می شویم. مانند جستجو متون تاریخی و یا مقالات علمی فارسی كه گوگل خیلی برای آن آماده نیست. در این زمینه می توانیم موفق شویم. باید از این سمت و سو شروع نماییم و به این امید داشته باشیم بتوانیم در آینده و در عرصه جهانی چیزی برای نمایش داشته باشیم و امكان رقابت را فراهم نماییم. حتی اگر نتوانیم با نمونه های خارجی در حوزهIT رقابت نماییم، اما به هدف خودمان كه توسعه كاربرد IT و بهتر كردن زندگی شهروندان بوده رسیده ایم.»
معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات اشاره كرد: ما با این روش به جای این كه رقیب را حذف و از یكسری گروه های خاص حمایت نماییم و به آنها داده های ویژه و رانت بدهیم، این امكان را فراهم می نماییم كه با رقابتی تر كردن فضا و پشتیبانی از این رقابت در آینده نه چندان دور استارت آپ هایی داشته باشیم كه به شركت های بزرگ و موفق تبدیل می شوند و شرایط بهتری برای مردم احداث می كنند. باید اجازه بدهیم استارت آپ های نوپا در فضای رقابت بزرگ شوند نه در فضای گلخانه ویژه ای كه برای شان آماده كرده ایم. بگذاریم در جنگل واقعی در كنار بقیه گیاهان رشد كنند و قد بكشند.
گفتگو: میترا شكری
علمی*م.ش*2017


1397/09/20
13:38:56
5.0 / 5
4971
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
آتی جو