آرشیو مطالب : شارژر


تولید گوشی 192 دلاری با شارژر بی سیم

تولید گوشی 192 دلاری با شارژر بی سیم
پس از آسیب به یك نوجوان؛

شروع تحقیقات اپل درباره آتش سوزی شارژر آیفون

شروع تحقیقات اپل درباره آتش سوزی شارژر آیفون

ارائه گوشی ارزان جدید شیوآمی

ارائه گوشی ارزان جدید شیوآمی

پاوربانك وریتی

پاوربانك وریتی

شارژری كه در ۲۰۰ كشور قابل استفاده می باشد

شارژری كه در ۲۰۰ كشور قابل استفاده می باشد

موس پدی كه شارژر می شود

موس پدی كه شارژر می شود
در آلمان؛

ساخت شارژر بسیار سریع برای خودروهای الكتریكی

ساخت شارژر بسیار سریع برای خودروهای الكتریكی
آتی جو

آتی جو