آرشیو مطالب : هواپیما


افزایش برنامه پروازی تابستان ایرلاین كی ال ام

افزایش برنامه پروازی تابستان ایرلاین كی ال ام

تولید پهپاد بی صدای همه كاره برای حمل بار

تولید پهپاد بی صدای همه كاره برای حمل بار
با سیستم عمودپرواز خودران؛

بالهای جتی كه به انسان قدرت پرواز می دهد

بالهای جتی كه به انسان قدرت پرواز می دهد

تولید آیرودینامیك ترین خودروی دنیا

تولید آیرودینامیك ترین خودروی دنیا

ماهواره ناسا آب و هوای فضایی را پیش بینی می كند

ماهواره ناسا آب و هوای فضایی را پیش بینی می كند

پهپاد هیدروژنی با قدرت 15 ساعت پرواز متوالی

پهپاد هیدروژنی با قدرت 15 ساعت پرواز متوالی

صندلی هواپیماها هوشمند می شوند

صندلی هواپیماها هوشمند می شوند

ماموریت جدید ناسا امروز آغاز می گردد

ماموریت جدید ناسا امروز آغاز می گردد
در سومین آزمایش؛

هواپیمای فضایی به ارتفاع ۴۶۵۰۰ فوتی زمین رفت

هواپیمای فضایی به ارتفاع ۴۶۵۰۰ فوتی زمین رفت

ایران به فن آوری ارابه فرود ایرباس دست یافت

ایران به فن آوری ارابه فرود ایرباس دست یافت
برای اولین بار؛

پرواز موفقیت آمیز هواپیمایی با بزرگترین موتور جت دنیا

پرواز موفقیت آمیز هواپیمایی با بزرگترین موتور جت دنیا

تولید هواپیمای ضد صاعقه

تولید هواپیمای ضد صاعقه
آتی جو

آتی جو